Nebankový register
klientskych informácií

Nebankový register klientskych informácií (NRKI) prevádzkuje záujmové združenie právnických osôb Non Banking Credit Bureau (NBCB). Register je nástrojom znižovania úverového rizika a jeho vznik je prospešný nielen pre leasingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja, ale aj pre občana. Dostatok informácií vedie k skvalitneniu vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom.