Non Banking Credit Bureau

O spoločnosti

O spoločnosti

Záujmové združenie právnických osôb Non Banking Credit Bureau (NBCB) vzniklo v decembri 2006 a založilo ho osem spoločností pôsobiacich na území Slovenska v oblasti leasingu a splátkového predaja: VÚB Leasing, a.s., Consumer Finance Holding, a.s., ČSOB Leasing, a.s., GE Money, a.s., Tatra-Leasing, s.r.o., VB LEASING SK, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s. a VOLKSWAGEN FS SK, s.r.o.
Je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií, ktorého užívateľmi je 34 nebankových veriteľských subjektov.

Na základe uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v SR, záujmové združenie právnických osôb NBCB:
  –  spracúva osobné údaje s cieľom vzájomného informovania sa veriteľských subjektov o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ochrany oprávnených hospodárskych záujmov a prevencie pred úverovými podvodmi, a za týmto účelom zhromažďuje údaje o záväzkových vzťahoch(úverových produktoch) od nebankových veriteľských subjektov, spracúva ich a prevádzkuje Nebankový register klientskych informácií vytvorený na základe týchto údajov,
  – prostredníctvom klientskeho centra zabezpečuje služby klientom nebankových finančných inštitúcií súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v Nebankovom registri klientskych informácií.