Non Banking Credit Bureau

Klientske centrum

Klientske centrum

Prevádzkovateľ nebankového registra má svoje klientske centrum. Práve tu sa pre nebankové finančné inštitúcie zabezpečujú služby, vyplývajúce zo vzťahu ku ich klientom.

 

Klientske centrum prevádzkovateľa nebankového registra poskytuje:

-informácie klientom podľa požiadaviek Zákona o ochrane osobných údajov;
-slúži ako miesto pre podávanie žiadostí klientov o informácie o tom, aké údaje o nich spracováva NBCB;
-slúži ako miesto pre podávanie sťažností klientov v súvislosti s údajnými nepravdivými alebo nepresnými informáciami spracovávanými NBCB.