O spoločnosti


-

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb (ďalej aj „NBCB“) je prevádzkovateľom Nebankového registra klientských informácií (NRKI).

NRKI si Nebankové finančné inštitúcie (NFI) vytvorili za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a za účelom preverovania  bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov – fyzických osôb.  

Na základe uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, záujmové združenie právnických osôb NBCB:

  • získava a zhromažďuje údaje od Nebankových finančných inštitúcií a zabezpečuje ich spracovanie v Nebankovom registri klientských informácií,
  • prostredníctvom Klientského centra zabezpečuje služby klientom Nebankových finančných inštitúcií súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v Nebankovom registri klienských informácií.

Záujmové združenie právnických osôb Non Banking Credit Bureau vzniklo 15.12.2006. Zakladateľmi združenia NBCB je osem spoločností pôsobiacich na na území Slovenskej Republiky v oblasti leasingu a splátkového predaja: