Non Banking Credit Bureau

O spoločnosti

O spoločnosti

Vážení klienti,

z dôvodu mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, ktorá suvísi s bojom s korona vírusom, zostáva Klienske centrum ZATVORENÉ.

O ďaľšom dianí a vývoji situácie, vás budeme priebežne informovať.

Žiadosti o výpis z registra je možné doručiť na adresu Klientskeho centra prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.,

prípadne môžete využiť služby portálu moje-financie.sk http://www.moje-financie.sk/.

Záujmové združenie právnických osôb Non Banking Credit Bureau (NBCB) vzniklo v decembri 2006 a založilo ho osem spoločností pôsobiacich na území Slovenska v oblasti leasingu a splátkového predaja: VÚB Leasing, a.s., Consumer Finance Holding, a.s., ČSOB Leasing, a.s., GE Money, a.s., Tatra-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s., VB LEASING SK, spol. s r.o. a VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.  V súčasnosti má 34 členov a je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií (NRKI).

Na základe uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, záujmové združenie právnických osôb NBCB:

–  vzťahoch (úverových produktoch) od nebankových veriteľských subjektov, spracúva ich a prevádzkuje Nebankový register klientskych informácií vytvorený na základe týchto údajov,
– prostredníctvom klientskeho centra zabezpečuje služby klientom nebankových finančných inštitúcií súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v Nebankovom registri klientskych informácií.