Non-Banking Credit Bureau

O spoločnosti

O spoločnosti

Záujmové združenie právnických osôb Non-Banking Credit Bureau (NBCB) vzniklo v decembri 2006 a založilo ho osem spoločností pôsobiacich na území Slovenska v oblasti leasingu a splátkového predaja: VÚB Leasing, a.s., Consumer Finance Holding, a.s., ČSOB Leasing, a.s., GE Money, a.s., Tatra-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s., VB LEASING SK, spol. s r.o. a VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.  V súčasnosti má 23 členov a je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií (NRKI).

Na základe uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, záujmové združenie právnických osôb NBCB:

–  vzťahoch (úverových produktoch) od nebankových veriteľských subjektov, spracúva ich a prevádzkuje Nebankový register klientskych informácií vytvorený na základe týchto údajov,
– prostredníctvom klientskeho centra zabezpečuje služby klientom nebankových finančných inštitúcií súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v Nebankovom registri klientskych informácií.

 

OZNAM – OZNAM – OZNAM – OZNAM – OZNAM – OZNAM – OZNAM – OZNAM

Vážení klienti,

klientske centrum NBCB bude od 19.12. do 30.12.2016 ZATVORENÉ.

2. 1. 2017 Vás privítame už na novej adrese:

Mlynské nivy 14

Twin City C

821 09 Bratislava