Non Banking Credit Bureau

O spoločnosti

O spoločnosti

Vážení klienti,

z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky opäť pristupujeme k nevyhnutným opatreniam, ktoré spôsobia obmedzenia pri vybavovaní Vašich požiadaviek v Klientskom centre. V súvislosti s tým Vás žiadame o trpezlivosť a rešpektovanie pravidiel, ktoré Vám budú oznámené pred a pri vstupe do priestorov Klientskeho centra jeho pracovníčkami.

Pre bezproblémové a  čo najrýchlejšie vybavenie osobného odberu výpisu z registra, si v záujme minimalizácie času Vašej fyzickej prítomnosti v priestoroch Klientskeho centra so sebou prineste už vypísanú Žiadosť o poskytnutie expresného výpisu.

(formulár Žiadosti nájdete na:  http://www.nbcb.sk/wp-content/uploads/2020/02/SBCB_Ziadost_o_vypis_expres_zs_2020.pdf

Naďalej Vám dávame do pozornosti možnosť využitia portálu moje–financie.sk –  http://www.moje-financie.sk/  a možnosť zaslania písomnej Žiadosti o výpis na adresu Klientskeho centra prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

Záujmové združenie právnických osôb Non Banking Credit Bureau (NBCB) vzniklo v decembri 2006 a založilo ho osem spoločností pôsobiacich na území Slovenska v oblasti leasingu a splátkového predaja: VÚB Leasing, a.s., Consumer Finance Holding, a.s., ČSOB Leasing, a.s., GE Money, a.s., Tatra-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s., VB LEASING SK, spol. s r.o. a VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.  V súčasnosti má 33 členov a je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií (NRKI).

Na základe uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, záujmové združenie právnických osôb NBCB:

–  vzťahoch (úverových produktoch) od nebankových veriteľských subjektov, spracúva ich a prevádzkuje Nebankový register klientskych informácií vytvorený na základe týchto údajov,
– prostredníctvom klientskeho centra zabezpečuje služby klientom nebankových finančných inštitúcií súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v Nebankovom registri klientskych informácií.